Dowiedz się więcej o Kursie dla Nauczycieli Jogi

Zastanawiasz się nad udziałem w naszym 28-cio dniowym Kursie dla Nauczycieli Jogi w Himalajach?

Sticky contact form - EN

Contact form

Please see our Privacy Policy.

captcha

Formularz zgłoszeniowy. Zaawansowany Kurs dla Nauczycieli Jogi w Ustce, Polska

ATTC Poland - PL

Informacje podstawowe
Informacje Osobiste

Proszę wymienić wszelkie dolegliwości lub ograniczenia fizyczne, o których powinniśmy wiedzieć. Czy kiedykolwiek cierpiałaś/ cierpiałeś na jakąkolwiek chorobę psychiczną lub byłaś /byłeś leczony z powodu jakiejkolwiek choroby psychicznej? Proszę wytłumacz / podaj szczegóły.

Czy obecnie używasz jakiegokolwiek leku na receptę? Czy bierzesz jakieś narkotyki rekreacyjne? Proszę wymienić.

Informacje o jodze
Praktyczne informacje
Dla uczestników ATTC: Proszę przywieźć uniform TTC i podręcznik TTC!
Informacje kontaktowe. W razie wypadku powiadomic
Zasady

OGÓLNE REGUŁY KURSU DLA NAUCZYCIELI JOGI

W celu utrzymania czystej i klarownej atmosfery w miejscu nauczania, ważne jest codzienne stosowanie się do poniższych reguł:

 1. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach praktycznych, wykładach, porannej i wieczornej medytacji jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności, pisemne usprawiedliwienie należy przedstawić kierownikowi kursu. Nagminne opuszczanie zajęć może doprowadzić do usunięcia uczestnika z kursu.
 2. W miejscu kursu zabrania się spożywania alkoholu, mięsa, ryb, jajek, kawy i czarnej herbaty, a także palenia tytoniu. W czasie kursu nie jest możliwa realizacja indywidualnych preferencji dietetycznych. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami ajurwedy. Przyjmowanie i rozprowadzanie narkotyków w miejscu kursu i jego otoczeniu jest surowo zakazane. Osoby posiadające informacje o uczestnikach kursu posiadających, rozprowadzających czy przyjmujących narkotyki są zobowiązane do natychmiastowego poinformowania o tym kierownika kursu. Narkotyki są substancjami groźnymi dla ciała astralnego i osoby uprawiające jogę ich nie przyjmują.
 3. Miejsce kursu nie jest klubem, ani domem wczasowym. Sposób zachowania, prywatny czy publiczny, powinien sprzyjać zachowaniu duchowej atmosfery panującej w miejscu kursu. Nie marnuj prany (energii życiowej) na niepotrzebne działania.
 4. Opuszczenie miejsca kursu (zwłaszcza nocą) możliwe jest wyłącznie za zgodą kierownika kursu. Nie dotyczy to jedynie krótkich spacerów do pobliskiej miejscowości.
 5. Karma-joga, bezinteresowna służba, stanowi część kursu. To praktyczny sposób na wyzbycie się egoizmu. Każdy uczestnik kursu powinien wykonać przynajmniej 1 godzinę karma-jogi dziennie.
 6. Zabrania się kąpieli nago.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.30.
 8. Reguły obowiązujące w sali medytacyjnej: w miejscach tych ze szczególną uwagą należy dbać o czystość atmosfery. Przed wejściem wskazane jest umycie przynajmniej rąk i stóp. W miejscach tych, przeznaczonych na modlitwę i medytację, należy zachować ciszę.
 9. Zabrania się słuchania muzyki. Korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach z hatha jogi, satsangach i wykładach jest niedozwolone.
 10. Fotografowanie, nagrywanie audio i video: prosimy o niekorzystanie z lampy błyskowej podczas wykonywania zdjęć. Publikacja zdjęć wykonanych podczas Kursu dla Nauczycieli Jogi Sivanandy albo w trakcie zajęć Kursu dla Nauczycieli Jogi Sivanandy i/lub reprezentujących nauczycieli bądź staff (osoby współpracujące) Organizacji Sivananda Joga Vedanta wymaga uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizacji Sivananda Joga Vedanta, jak również pisemnej autoryzacji osób przedstawionych na zdjęciu/zdjęciach. Nagrania audio i video podczas zajęć Organizacji Sivananda Joga Vedanta jest niedozwolone.
 11. Ze względu na niebezpieczeństwo pożaru, palenie świeczek i kadzidełek dozwolone jest wyłącznie w sali medytacyjnej. Palenie ognisk jest surowo zabronione.
 12. Zasady rezygnacji
  Rezygnacja przed rozpoczęciem kursu: W ciągu 14 dni od wysłania przez organizatora potwierdzenia uczestnictwa: Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia na Kurs dla Nauczycieli Jogi w przeciągu 14 dni od dnia wysłania przez organizatora potwierdzenia przyjęcia. Rezygnacja musi być pisemnie lub ustnie przekazana organizatorom Kursu dla Nauczycieli Jogi w Polsce, na adres poland@sivananda.net lub pod numerem +49 30 85 99 97 98. W tym celu można (ale nie trzeba) skorzystać z FORMULARZA REZYGNACJI (dołączonego do maila potwierdzającego przyjęcie). Rezygnacja jest uznana za ważną, jeśli zostanie złożona w wyznaczonym czasie. W wypadku dokonanej płatności zwracamy wpłaconą kwotę natychmiast, a najpóźniej w przeciągu 14 dni od daty złożenia rezygnacji.
  Rezygnacja więcej niż 14 dni po wysłaniu przez organizatora potwierdzenia uczestnictwa: Zwrócona zostanie wpłacona kwota, pomniejszona o 200 PLN (50 euro) kosztów administracyjnych.
  Opłata za kurs wniesiona w ciągu 14 dni bezpośrednio przed jego rozpoczęciem oznacza zrzeczenie się prawa do 14-dniowego okresu rezygnacji. Dokument zrzeczenia zostanie podpisany po przyjeździe do Ustki.
  Żaden zwrot nie jest możliwy w wypadku niepojawienia się na kursie i braku kontaktu z organizatorami: W przypadku chęci przeniesienia wpłaty na poczet innego kursu, potrącane jest 200 PLN (50 euro) kosztów administracyjnych. Istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na każdy kurs organizowany w Centrach lub Aśramach Sivananda Jogi w Europie lub Rudraprayag.
  Wcześniejsze opuszczenie Kursu dla Nauczycieli Jogi w Ustce: W czasie pierwszych 3 dni: organizator zwraca wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 1200 PLN (300 euro).
  Po upływie 3 dni żadne koszty nie zostaną zwrócone.
  W przypadku wcześniejszego opuszczenia kursu, Podręcznik dla Nauczycieli muszą zostać zwrócone przed wyjazdem z ośrodka.
 13. SYVC sugeruje powstrzymanie się od jakichkolwiek seksualnie nacechowanych zachowań. Prosimy o zaadaptowanie ubioru do atmosfery aśramu. Ubranie przylegające luźno do ciała jest odpowiednie.
 14. Prosimy brać pod uwagę że udizał w kursie ATTC nie jest możliwy w żadnym okresie ciąży.
Zapłata i podpis

Warunki płatności:

Rejestracja ważna jest po wpłaceniu zaliczki w wysokości 1.200,- PLN. Pozostałą należność należy uiścić na cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Zaliczkę i należność za kurs prosimy wpłacać na podany numer konta: PKO S.A., I Oddział Warszawa PL 29 1240 1037 1111 0010 1344 8401.

Cena zawiera opłatę egzaminacyjną, koszty administracyjne, opłatę za naukę, akomodację i wyżywienie, dwa komplety uniformów oraz podręcznik na kurs. Cena kursu nie obejmuje kosztów transportu.

Rekomendujemy zakup ubezpieczenia na wypadek rezygancji z wyjazdu u swojego agenta turystycznego.

System tłumaczeniowy:
Podczas tłumaczenia symultanicznego używany będzie nowowczesny bezprzewodowy system tłumaczeniowy ze słuchawkami. Jednorazowa opłata (na okres całego kursu) za wynajem odbiornika do systemu tłumaczeniowego wynosi 80 PLN. Możesz wziąć ze sobą słuchawki ze standradowym wejściem *jak np. Od discmana) albo zakupić je na miejscu w cenie ok 10,- euro.

Oświadczenie:

Jako uczestnik kursu dla nauczycieli organizowanego przez Organizację Sivananda Yoga Vedanta potwierdzam, że przeczytałem/am reguły Organizacji Sivananda Yoga Vedanta i zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Biorę pełną odpowiedzialność za siebie oraz moje rzeczy osobiste. Decyzję podjęcia udziału w kursie podjąłem/podjęłam na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że opłata nie zostanie w żadnych okolicznościach zwrócona w gotówce. Dodatkowo zobowiązuję się, iż nie będę obciążać Organizacji Sivananda Yoga Vedanta odpowiedzialnością za żadną osobistą utratę, wypadek bądź szkodę mogące ewentualnie powstać jako skutek udziału w zajęciach.

(W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagany jest podpis rodziców lub opiekunów)
captcha