ZJISTĚTE VÍCE O INSTRUKTORSKÉM kurzu pro učitele jógy

Přemýšlíte o našem 28-denním kurzu pro učitele jógy v Himalájích?

Sticky contact form - EN

Contact form CZ

Ochrana soukromí.

captcha

Ochrana osobních údajů

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat uživatele o tom, jak tato webová stránka vyhovuje obecnému nařízení o ochraně údajů a německému zákonu o telemédii, pokud jde o druh, rozsah a účel shromažďování údajů a používání osobních údajů provozovatelem webové stránky, Sivananda Yoga Vedanta Centra.

Při návštěvě tohoto webu webový server automaticky zaznamenává soubory protokolu. Mezi tato data patří například typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, adresa URL referrera (dříve navštívená stránka), adresa IP žádajícího počítače, datum a čas přístupu k serveru a žádost o soubor klienta (název souboru a adresa URL). Tyto údaje se shromažďují pouze pro účely statistického vyhodnocení. Nedochází k převodu na třetí strany pro komerční nebo nekomerční účely.

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud shromažďujeme osobní údaje, probíhá to, pokud je to možné, na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Mějte na paměti, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) je předmětem bezpečnostních chyb. Absolutní ochrana dat před přístupem cizími osobami není možná.

Která data shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje za účelem zpracování vaší registrace aktivity, která byla inzerována na našem webu nebo v našich brožurách. Jedná se zejména o účast na lekci jógy, dílně nebo jiné akci pořádané středisky Sivananda Yoga Vedanta. Tyto informace - sestávající hlavně ze jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy - jsou považovány za osobní údaje, protože je lze vysledovat zpět k vám.

Při registraci na některý z našich kurzů školení učitelů jógy, dalšího vzdělávání učitelů jógy, intenzivního Sadhana nebo dalšího školení jógy shromažďujeme další údaje týkající se registrace kurzu a dokončení kurzu. Patří sem údaje o zdravotním stavu a údaje třetích stran (kontaktní údaje pro případ nouze). Měli byste se proto ujistit, že veškeré informace týkající se třetích osob jsou poskytovány se souhlasem těchto osob.

Vyplněním formuláře přihlášky nebo registrací na jednu z našich akcí e-mailem, telefonicky, osobně nebo poštou souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich osobních údajů pro vytvoření, provedení a zpracování vaší rezervace.

Přenos dat třetím stranám

Osobní údaje přenášíme pouze třetím stranám za účelem plnění smlouvy. To se týká společností, které se podílejí na provádění dovolené jógy nebo školení učitelů jógy, jako jsou seminární hotely, společnosti vydávající kreditní karty, poskytovatelé platebních služeb, banky nebo transferové služby. Základem převodu je Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos vašich údajů do třetí země bez vhodných záruk je založen na čl. 49 odst. 1 písm. B) GDPR, který umožňuje přenos za účelem plnění smlouvy.

Další přenos údajů bude proveden, pouze pokud s přenosem výslovně souhlasíte nebo pokud jsme k tomu povinni ze zákona nebo úředně, nebo pokud je přenos nezbytný v souvislosti s vaším používáním webové stránky.

Vaše data nebudou bez výslovného souhlasu předána třetím stranám, například pro reklamní účely.

Využití vašich údajů pro reklamní účely

Poštou a telefonicky

Kromě zpracování vašich údajů pro zpracování vaší rezervace kurzu, používáme také tato data, abychom vás informovali poštou o dalších nabídkách. Vaše údaje dále používáme k tomu, abychom vás telefonicky informovali o souvisejících kurzech nebo dalších nabídkách.Používání svých osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli odvolat. Postačuje textová zpráva (dopis, e-mail). Použijte následující kontaktní informace:

munich(at)sivananda.(dot)net

Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich

Soubory cookie

(1) Kromě výše uvedených údajů jsou při používání našich webových stránek do vašeho počítače ukládány i cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku a jsou přiřazeny prohlížeči, který používáte, a které poskytují určité informace subjektu, který soubor cookie nastavuje. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Pomáhají, aby nabídky internetu byly celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(2) Tento web používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 • Přechodné soubory cookie (viz 1.)
 • Trvalé soubory cookie (viz 2.).
 1. Po zavření prohlížeče se přechodné soubory cookie automaticky odstraní. Patří sem zejména soubory cookie relací. Tyto ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze k běžné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznání počítače po návratu na naši webovou stránku. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.
 2. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v rámci nastavení zabezpečení prohlížeče.
 3. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat tak, aby odpovídalo vašim preferencím a např. odmítnout přijímat cookies třetích stran nebo všechny cookies. „Soubory cookie třetích stran“ jsou soubory cookie, které byly nastaveny třetí stranou, a nikoli skutečnými webovými stránkami, na kterých se právě nacházíte. Upozorňujeme, že deaktivace cookies vám nemusí umožnit používat všechny funkce tohoto webu.

  Soubor cookie banner

  Tato stránka používá Cookie Opt-in Cookie-Script od Objectis Ltd. Pro účely statistiky se k serveru Cookie-Script připojuje webový maják. Pokud na tomto webu přijmete soubory cookie prostřednictvím banneru cookie, přijmete cookie Google Analytics. Tento soubor cookie je aktivován pouze s vaším výslovným souhlasem (opt-in).

  Google Analytics

  Na základě vašeho souhlasu (opt-in) a v souladu s Čl. 6 odst. 1 lit. a., Čl. 7 GDPR), používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC („Google“). Google používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o využívání nabídky online uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a ukládány tam.

  Google použije tyto informace v našem zastoupení k vyhodnocení využití naší nabídky online uživateli, k sestavení zpráv o činnostech v rámci této nabídky online ak poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním této nabídky online a používáním internetu. V tomto případě lze vytvořit pseudonymní uživatelské profily zpracovaných dat.

  Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google zkrátí IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa zadaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s dalšími údaji poskytovanými společností Google.

  Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Uživatelé mohou také zabránit tomu, aby Google shromažďoval data generovaná pomocí cookie a související s jejich používáním online nabídky, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Další informace o využití dat, nastavení a možnostech odhlášení od společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a nastavení reklam Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

  Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány.

  Správce značek Google

  Správce značek Google je řešení, které nám umožňuje spravovat tzv. Značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní (včetně například Google Analytics a dalších marketingových služeb Google v naší online nabídce). Samotný správce značek (který implementuje značky) nezpracovává osobní údaje uživatelů. Pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů, přečtěte si následující informace o službách Google. Zásady použití: https://www.google.com/intl/en/tagmanager/use-policy.html.

  Google Ads a měření konverzí

  Služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 využíváme na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online služby ve smyslu čl. 6 odst. 1). f) GDPR), USA („Google“).

  Pomocí marketingového nástroje AdWords online společnosti Google „Ads“ umisťujeme reklamy do reklamní sítě Google (např. Ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.), Aby se zobrazovaly uživatelům, kteří mají o reklamy pravděpodobně zájem. To nám umožňuje přesněji zobrazovat reklamy pro naši online nabídku, takže zobrazujeme reklamy pouze uživatelům, kteří potenciálně odpovídají jejich zájmům.

  Remarketing je, když uživatel, např. se zobrazují reklamy na produkty, na které se díval na jiných webech. Funguje to takto: Když uživatel přistupuje na naše a další webové stránky, na nichž je aktivní reklamní síť Google, Google okamžitě spustí kód Google a začlení tzv. (Re) marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód, také známý jako „webové majáky“). ") na web. Umožňují nastavit individuální soubor cookie, tj. Malý soubor (namísto souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie). Tento soubor cookie nebo soubor zaznamenává, které webové stránky uživatel navštívil, jaký obsah ho zajímá a na co uživatel klikl, jakož i technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání nabídky online.

  Dále dostáváme individuální „konverzní cookie“. Informace získané pomocí cookie používá Google ke generování statistik konverzí pro nás. Vidíme však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku značky pro sledování konverzí. Nedostáváme žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly.

  Data uživatelů jsou pseudonymně zpracovávána v reklamní síti Google. To znamená, že Google ukládá a zpracovává např. nejde o jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, ale zpracovává příslušná data týkající se souborů cookie v rámci pseudonymních profilů uživatelů. Z pohledu společnosti Google tedy nejsou reklamy spravovány a zobrazovány konkrétně identifikované osobě, ale vlastníkovi cookie, bez ohledu na to, kdo je vlastníkem cookie. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat data bez této pseudonymizace. Shromážděné informace o uživatelích jsou přenášeny do Googlu a ukládány na serverech Google ve Spojených státech.

  Další informace o využití dat, nastavení a možnostech odhlášení od společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení reklam Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

  Cílení pomocí Google Analytics

  Google Analytics používáme k zobrazování reklam v rámci společnosti Google a jejích přidružených reklamních služeb pouze uživatelům, kteří projevili zájem o naši nabídku online nebo mají určité vlastnosti (např. Zájem o konkrétní témata nebo produkty, které mohou být určovány navštívenými webovými stránkami) které přenášíme na Google (tzv. „remarketing“ nebo „publikum Google Analytics“). Remarketingové publikum pomáhá zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálním zájmům uživatelů.

  Integrace Map Google

  (1) Na tomto webu používáme Mapy Google. To nám umožňuje ukázat vám interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožní vám pohodlně používat funkci mapy.

  (2) Při návštěvě webu společnost Google obdrží informace, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho jsou přenášena data shromážděná při návštěvě našeho webu. Děje se tak bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud žádný uživatelský účet neexistuje. Když jste přihlášeni do Google, vaše data budou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo designu webových stránek na míru. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby poskytli vhodnou reklamu a informovali ostatní uživatele na sociální síti o svých aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, pro které se musíte obrátit přímo na Google.

  (3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-in naleznete v zásadách ochrany soukromí poskytovatele. Další informace o svých právech a nastavení ochrany osobních údajů naleznete také zde: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

  YouTube

  Náš web obsahuje vložená videa z YouTube. Tuto službu nabízí společnost YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube.

  Zveřejňování, opravy a výmaz osobních údajů

  Pokud si chcete ověřit, jaké informace o vás ukládáme, můžete si zdarma vyžádat informace o údajích, které o vás ukládáme.

  Máte právo opravit nepřesná nebo neúplná data, která o vás Centra Sivananda Yoga Vedanta uložila.

  Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již není nutné pro účely, pro které byly shromážděny. Chtěli bychom však zdůraznit, že střediska Sivananda Jóga Vedanta podléhají zákonným povinnostem, které nám neumožňují okamžitě vymazat určité informace. Tyto povinnosti vyplývají z účetních a daňových zákonů. Můžeme však vaše data anonymizovat, a tím zabránit zpracování pro jiné účely, než jsou ty, které vyžaduje zákon.

  Kromě toho můžete své prohlášení o souhlasu kdykoli změnit nebo zrušit bez uvedení důvodů, s účinností do budoucna. Zrušení můžete odeslat poštou nebo e-mailem. Podle stávajících základních sazeb vám nevzniknou žádné jiné náklady než poštovné nebo náklady na přenos e-mailu.

  Postačuje textová zpráva (dopis, e-mail). Použijte následující kontaktní informace:

  munich(at)sivananda.(dot)net

  Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich